HomeUsability-onderzoeken

Door middel van eye-tracking technologie wordt het gebruik van een digitaal product in kaart gebracht en komen verbeterpunten aan het licht.

Tevredenheidsonderzoeken

Tevredenheidsonderzoeken bij UserLab zijn in de vorm van een geautomatiseerde enquête die speciaal ontworpen wordt voor uw gebruikers.

Taakanalyses

Taakanalyses bij UserLab brengen de taken die de gebruiker uitvoert en uit wil voeren in kaart.

 

 

Onze services

Taakanalysis

Om beter inzicht te krijgen van de gebruikersdoelen en de wijze waarop die worden bereikt.

Conceptueel ontwerp

Om inschattingen te kunnen maken hoe het nieuwe product zal werken en voldoen aan de eisen.

Card sorting

Om te achterhalen hoe en waarom doelgroepen onderwerpen indelen en het ervaren.

Paper prototyping

Eenvoudige methode om informatie te vinden in de eerste fases van een traject om gebruikersbehoeften in kaart te brengen.

Online enquête

Bezoekers vragen naar hun bezoekreden, tevredenheid, profiel en ideeën voor verbetering.

Usability test

Met echte gebruikers gebruiksvriendelijkheid van websites, mobiele apps en prototypes testen.

Wireframes/Storyboarding

Beschrijving van de lay-out en het interactie ontwerp van de beoogde oplossing.

Prototype ontwikkeling

Methode waarbij (in gedeeltes) wordt getest en verbeterd d.m.v. interactieve prototypes.

Informatie architectuur

Het logisch organiseren, labelen en structureren van informatie.

 • If the user can’t use it, it doesn’t work.

  Susan Dray
 • One accurate measurement is worth more than a thousand expert opinions.

  Grace Hopper
 • The best products don’t focus on features, they focus on clarity.

  Jon Bolt
 • To design is to communicate clearly by whatever means you can control or master.

  Milton Glaser
 • If there’s a ‘trick’ to it, the UI is broken.

  Douglas Anderson
 • “In God we trust, all others bring data.”

  W. Edwards Deming
 • Supposing is good, but finding out is better.

  Mark Twain
 • If the user can’t use it, it doesn’t work.

  Susan Dray
 • One accurate measurement is worth more than a thousand expert opinions.

  Grace Hopper
 • The best products don’t focus on features, they focus on clarity.

  Jon Bolt
 • To design is to communicate clearly by whatever means you can control or master.

  Milton Glaser
 • If there’s a ‘trick’ to it, the UI is broken.

  Douglas Anderson
 • “In God we trust, all others bring data.”

  W. Edwards Deming
 • Supposing is good, but finding out is better.

  Mark Twain

Onze werkwijze

Usability-onderzoeken bij UserLab zijn een gestandaardiseerd proces. Op deze manier leveren wij keer op keer de meest objectieve resultaten en kunnen onderlinge resultaten gemakkelijk vergeleken worden. Het onderzoek is onderverdeeld in drie fases met in totaal 7 duidelijke stappen.

Voorbereiding & Selectie

1. Het onderzoeken van uw product. Hierin kijken wij naar de onderdelen die samen uw product vormen en de verschillende aspecten zoals gebruikersgroepen en gebruiksdoeleinden.

2. Het opstellen van een onderzoeksplan waarmee gebruikers getest kunnen worden. Hierin worden taken geformuleerd zoals een gebruiker ze in werkelijkheid tegen zou kunnen komen.

3. Het werven van 5-8 deelnemers (vaak in samenwerking)

Observatie & Interview

4. Het observeren van deelnemers gebeurt in real-time terwijl zij de taken uit stap 2 uitvoeren. Deze observatie volgt zowel de oogbeweging van de deelnemer (eye-tracking) als dat het de lichaamstaal in de gaten houdt.

5. Na de eerste observatie wordt er een interview gehouden met de deelnemer over zijn bevindingen. Op deze manier vindt er een persoonlijke controle plaats op de verkregen data en kunnen er meer struikelblokken geïdentificeerd worden.

Taakanalyses

6. Het analyseren en inzichtelijk maken van de bevindingen uit stap 4 door middel van gaze-plots en heat-maps. Deze twee tools geven goed weer hoe uw product precies gebruikt wordt en hoe gebruikers verwachten dat uw product werkt.

7. Het opstellen van een inzichtelijk research-rapport met onze bevindingen en eventuele aanbevelingen.

8.(Optioneel) Het geven van een presentatie van onze bevindingen bij u of uw klanten om de resultaten te verduidelijken.

Google Maps

In het centrum van Rotterdam goed bereikbaar voor auto en OV ontvangen wij u graag voor een vrijblijvend gesprek.

[mapsmarker marker="1"]

Contact